Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa? – państwo i biznes nie mogą grać do przeciwnych bramek 

Czego uczą nas potężne interwencje finansowe państw i UE wobec firm, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, w momentach kryzysowych? Coraz więcej firm domaga się uregulowania swoich obszarów rynku. Czy zmieni to perspektywę z konfrontacji państwo vs. rynek na rzecz porządkowania reguł gry i równych szans? Konieczna jest współpraca – oceniają uczestnicy panelu Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa?.

Pandemia covid, kryzys energetyczny czy wojna w Ukrainie pokazały jak konieczna jest współpraca wszystkich sektorów. – W trakcie pandemii było bardzo widocznym, jak ważna jest współpraca między państwem a sektorem prywatnym. Było to zauważalne na przykładzie obowiązku szczepień. Nikt prywatnie, bez wsparcia państwa, nie mógłby takiej akcji zorganizować. Nie ma drużyny państwo i drużyny biznes, które grają do innych bramek. Państwo powinno być arbitrem – ocenia Tomasz Makarewicz, ekonomista, Universität Bielefeld. 

W czasie kryzysu konieczne jest zaangażowanie wszystkich. – Wszyscy musimy oszczędzać. zarówno na poziomie państwa, jak i w gospodarstwach domowych. Kryzys dotyczy każdego w takim samym stopniu – dodaje prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Obiegiem gospodarki jest sektor finansowy – podkreśliła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan. – Dziś patrzymy na to w jaki sposób ten sektor może nas uratować. 

Czy firmy są skazane na pomoc państwa? – To pytanie nie jest oczywiste. Pandemia była szokiem popytowym, z dnia na dzień zamknięto gospodarkę i była to decyzja państwa. To był precedens. Dziś mamy do czynienia z szokiem energetycznym. Jednak jego skutki jesteśmy w stanie ocenić, opierając się na podobnych doświadczeniach z poprzednich lat. Wiara w rolę państwa przeżywa w tej chwili renesans – tłumaczy Sławomir Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy. 

Sektor prywatny szuka wsparcia m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. – Pandemia nas zmieniła. Nie byliśmy na to gotowi, ale nauczyliśmy się działać w zupełnie nowym systemie. Ale myślę, że daliśmy radę i zauważył to także sektor prywatny – dodał Paweł Jaroszek, wiceprezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

W panelu udział wzięli: Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej, Wauthier Robyns, członek Komitetu Zarządzającego, Assuralia, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sławomir Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy, Tomasz Makarewicz, ekonomista, Universität Bielefeld. Paweł Jaroszek, wiceprezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Debatę poprowadziła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan.