Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Tematy EFNI 2017

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu”. Postawimy pytanie czy mamy do czynienia ze „Światem na Nowo”, a dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego.

Poszukując odpowiedzi na wyzwania globalne zapytamy o to:

 • Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
 • Co dla międzynarodowej współpracy gospodarczej oznacza „patriotyzm gospodarczy”? Czy zdefiniuje on kontrolę nad rynkiem?
 • Jaka będzie przyszłość ładu handlowego i umów o wolnym handlu? wielostronne, dwustronne, regionalne?
 • Czy międzynarodowa współpraca biznesu okaże się silniejsza od trendów dezintegracyjnych na świecie?
 • W jaki sposób będziemy mierzyć rozwój społeczeństw i efektywność rządów? Czy indeks szczęścia zastąpi PKB?
 • Czy prawda wciąż ma znaczenie? Jak funkcjonować w epoce post-prawdy?
 • Czy populizm może sprzyjać ożywieniu demokracji i większej partycypacji obywateli?
 • Jak przewodzić w świecie, który odrzuca autorytety?  Wokół jakich celów warto budować przywództwo – w polityce lokalnej, krajowej, globalnej i biznesie?

W obliczu wyzwań stojących przed Unią Europejską, będziemy zastanawiać się:

 • Czy Brexit to szansa dla europejskiej jedności, czy początek efektu domino?
 • Dlaczego niektóre państwa chcą integrować się szybciej i głębiej?
 • Czy nowy prezydent Francji przyspieszy integrację strefy euro?
 • Kto i jak będzie podejmował decyzje w różnych kręgach Unii?
 • Co Unia wielu prędkości oznacza dla jednolitego rynku i czterech swobód?
 • Czy jest możliwa integracja europejska bez Ameryki i innych kontynentów?
 • Czy Europa jest gotowa na cyberkonflikt i czy obroni obywateli przed cyberatakami?
 • Jakie wartości jednoczą Europejczyków dziś? Jakie jednoczyły kiedy podpisywane były Traktaty Rzymskie i jakie jednoczyć nas będą za kolejnych 60 lat?

Poza najważniejszymi trendami w biznesie, takimi jak cyfryzacja, robotyzacja czy gospodarka o obiegu zamkniętym, eksperci omówią wyzwania, stojące przed firmami. Wśród nich:

 • Rynek cyfrowy w przededniu rewolucji 5G
 • Zmiana łańcucha wartości: kto może zarobić na rewolucji cyfrowej?
 • Inwestowanie w okresie niepewności. Jak oswajać zmieniającą się rzeczywistość?
 • Czy Przemysł 4.0 będzie potrzebował pracy człowieka? Jak zarządzać IV rewolucją przemysłową?
 • Jak technologia zmieni rzeczywistość za 20 lat?

A także:

 • Jak samorządy mogę wykorzystać szanse płynące z globalizacji?
 • Czy miasta i obywatelskie zaangażowanie mieszkańców może stać się przeciwwagą dla fali nieliberalnych populizmów?
 • Okrągły stół pracodawców, związków zawodowych i polityków

I wiele innych.