Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Spójność 2020+


Unia Europejska kontynuuje rozmowy o budżecie w kontekście Brexitu. Jak rozwija się percepcja budżetu na dalsze lata w wizji 2020?

Janusz Lewandowski, europoseł w Parlamencie Europejskim, uważa, że po prezentacji tzw. Euroline w Budżecie EU, część środowiska jest sceptyczna – budżet na Absorpcje Szoków Asymetrycznych czy Politykę Spójności – kiedyś liczony w miliardach Euro – pojawia się w milionach – ciągle oczekuje się na wersję budżetu zaprezentowaną oficjalne 6 grudnia. Straty spowodowane przez Brexit nie są tak wyraźne jak mogłoby się wydawać – zwłaszcza jeśli pozostaną poprzednie układy handlowe EU-UK straty z tytułu wyjścia mogą stanowić mniej niż 0,001% PNB EU27 dodał Jorge Nunfez-Ferrer, pracownik naukowy Tink Tanku, CEPS.

Jak zauważyła Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polityka Spójności (Cohesion Policy) jest jedną z najbardziej zagrożonych. Jorge Nunfez-Ferrer dodaje, że Polityka Spójności jest ważna dla przyszłości Unii Europejskiej – oto od niej zależy jak unia będzie wyglądała za 20 lat – co jest ważne jeśli chce zbudować ogólnoeuropejskie Industry 4.0.

Jak stwierdził Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Europejski Fundusz Spójności w wielu przypadkach był źródłem pierwszych infrastrukturalnych inwestycji w wielu regionach Polski. Pomimo tego, że Unia zmaga się z wieloma problemami takimi jak kryzys migracyjny niektóre z nich, podobnie jak niektóre z funduszy powinny być mniejszym priorytetem niż inne – takie jak np. demografia UE.

Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego, podkreśla że Polska na równi z krajami bałtyckimi ma bardzo dobrą efektywność wdrażania funduszy pochodzących Polityki Spójności. Jak podkreśla Województwo Pomorskie było jednym z pierwszych które zaczęły Wdrażanie systemu instrumentów finansowych takich jak rewitalizacje, wsparcie udzielane przedsiębiorcom  formie pożyczek.

Kohezja jest nie tylko inwestycją ale też czynnikiem który sprawia, że Unia jest widoczna globalnie. Dla przeciętnej osoby, EU jest widoczna przez lokalne usprawnienia takie jak infrastruktura, dopłaty bezpośrednie dla rolników czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – podsumowuje Janusz Lewandowski.