Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Rekomendacje EFNI 2015: transport

Rekomendacje z okrągłego stołu: Mobilność i transport niskoemisyjny ? trendy i rozwiązania na rzecz rozwoju miast

W dłuższej perspektywie e-mobilność oraz inne zmiany wprowadzane w branży transportowej wywrą pozytywny wpływ nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale także na bezpieczeństwo energetyczne Europy, pomagając np. obniżyć wydatki na importowaną ropę naftową.

 • Aby e-mobilność była realną, a nie tylko deklarowaną zmianą, samorządy i państwa mogą wprowadzać odpowiednie zachęty dla obywateli, np. w sferze podatków.
 • Popularyzacja pojazdów o napędzie elektrycznym czy hybrydowym ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości życia w europejskich miastach. Jest to kwestia nie tylko zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, lecz także obniżenia poziomu hałasu. Są to czynniki, które będą miały coraz większe znaczenie w zabiegach miast o inwestycje, ale także w konkurencji o najlepszych, najbardziej kreatywnych pracowników.
 • Część europejskich miast (np. Kopenhaga) ma już spore doświadczenie w zakresie transformacji mobilności miejskiej zgodnie z nowymi trendami. Z przykładów tych widać, że  zachodzi ona nie przez restrykcyjne przepisy, lecz dzięki zmianie postaw mieszkańców. Dlatego działania władz samorządowych powinny  koncentrować się na tworzeniu odpowiednich warunków i popularyzowaniu nowych środków transportu (rowery, metro, auta dzielone, auta niskoemisyjne etc.), a nie na zabranianiu używania prywatnych pojazdów.
 • Poważne wyzwania stoją też przed koncernami motoryzacyjnymi. Choć samochód wciąż jest pożądanym środkiem transportu, w wielu miastach przestaje odgrywać dominującą rolę. Firmy motoryzacyjne muszą się więc zacząć przekształcać z producentów aut w dostawców kompleksowych usług w zakresie mobilności.

 

Rekomendacje: Europejskie korytarze transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata

Polska ma jeden z najwyższych w Europie udziałów transportu drogowego w transporcie ogółem, mimo iż posiada ponad 3600 km niewykorzystywanych szlaków wodnych. Na polskich odcinkach korytarzy transportowych minimalny udział ma żegluga śródlądowa. Aby w pełni wykorzystać potencjał europejskich korytarzy transportowych, poprawić konkurencyjność gospodarki krajowej i całego regionu Morza Bałtyckiego, dbając jednocześnie o ekosystem i zachowanie bioróżnorodności, Polska powinna:

 • ratyfikować konwencję AGN oraz udrożnić trzy drogi wodne o międzynarodowym znaczeniu, które przebiegają przez kraj: E-30, E-40 oraz E-70;
 • udrożnić polski odcinek korytarzy transportowych Bałtyk?Adriatyk oraz Morze Północne? Bałtyk w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T);
 • starać się o rozwój połączenia transportowego Bałtyk?Morze Czarne (tzw. Via Carpathia);
 • rozbudowywać połączenia zapleczowe, rozwijać infrastrukturę portową oraz terminali, budować platformy i centra logistyczne. To główne wyzwania z uwagi na rosnący popyt na transport morski, który obsługuje obecnie 80% wolumenu światowego handlu;
 • wykorzystywać, m.in. ze względu na zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii, ogromny potencjał energetyczny polskich rzek (potencjał samej Wisły wynosi ok. 6,5 TWh).

Rekomendacje powstały w wyniku dyskusji, jaka odbyła się w ramach Inicjatywy Bałtyckiej ? towarzyszącego EFNI spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej administracji publicznej, ambasadorów państw zainteresowanych rozwojem korytarzy transportowych w regionie Bałtyku, w tym państw bałtyckich, unijnych koordynatorów europejskich korytarzy transportowych oraz ekspertów ds. transportu i ekologii.

 

Raport ?Żegluga Śródlądowa – Wisła?

 

Raport ?Bałtyk dla Wszystkich?