Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Rekomendacje EFNI 2015: media

Rekomendacje z panelu: Co nas kręci, ciekawi, podnieca? Trendy i konsekwencje zmian w konsumpcji mediów

Uczestnicy panelu zastanawiali się, jakich treści poszukują dzisiejsi konsumenci mediów i co zrobić, by zaspokoić ich oczekiwania. Dyskusja pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków oraz wskazówek dla współczesnych twórców i nadawców treści audiowizualnych.

 • Telewizja to medium szczególne, gdyż zaspokaja potrzeby wynikające z naturalnego zamiłowania człowieka do opowieści. Jej przewagą nad Internetem powinna być umiejętność przywiązywania widza do określonych treści i dostarczania mu nowych w sposób bardziej selektywny, niż robi to Internet.
 • Dzisiejsi widzowie nie konsumują już na zasadzie ,,albo to, albo tamto?, ale ,,i to, i tamto?. Dlatego nie powinno się zmuszać ich do wyboru. Jednocześnie trzeba chronić ich przed nadmiarem przypadkowych informacji, dostarczając wyłącznie treści najwyższej jakości.
 • Chociaż ciekawość jest bardzo silnym bodźcem, jeszcze silniejszym jest potrzeba bezpieczeństwa. Dostęp do treści audiowizualnych musi zatem chronić prywatność konsumentów.
 • W dobie mobilnego Internetu ciekawość wymaga zaspokojenia natychmiast. Telewizja powinna więc odpowiadać na dynamicznie pojawiający się popyt na nowe treści.
 • Ponieważ w dobie Internetu widzowie stają się nadawcami własnych treści, trzeba podążać za potrzebami, które sami komunikują, wykorzystując wysokiej jakości medium, jakim jest telewizja.
 • W odpowiedzi na coraz większą potrzebę uczestnictwa konsumentów warto zaangażować ich nie tylko poprzez gotowy produkt audiowizualny, ale również na etapie jego tworzenia.

Jako że odbiorcy wolą profesjonalnie przygotowane treści wtedy, gdy polecają je kuratorzy treści lub rozpoznawalne marki, budowanie wizerunku na rynku będzie kluczowe zarówno dla nadawców telewizyjnych, jak i internetowych.

 

Rekomendacje z panelu: Media publiczne ? między jakością a wynikami

Jaka przyszłość czeka publiczne media? Czy da się pogodzić misję i oglądalność i czy w ogóle należy to robić? Dyskusja pozwoliła na sformułowanie wielu wniosków i wskazówek.

 • Aby media publiczne działały we właściwy sposób, muszą mieć zarządy funkcjonujące w stabilnej, przewidywalnej atmosferze, a świat polityki powinien wspierać te dążenia poprzez wybór merytorycznych władz.
 • Telewizja publiczna powinna stawiać na jakość, niezależnie od kosztów. To niezbędne, aby właściwie wyjaśniać ludziom świat.
 • Żeby media publiczne stały się dźwignią przekazywania kultury
  i zwiększania kompetencji społecznych, muszą dysponować budżetem adekwatnym do realizowanych celów. Mógłby on pochodzić np. z ogólnonarodowego podatku.
 • System finansowania mediów publicznych powinien być sprawiedliwy społecznie. Nie może zależeć od liczby zarejestrowanych odbiorników i od tego, czy obywatele mają wolę i poczucie obowiązku, żeby płacić składki.
 • Płacąc za media, ludzie muszą mieć poczucie, że mają na nie wpływ.
 • Korzystające z opłat audiowizualnych media publiczne powinny produkować gatunki, których nie będzie robiła telewizja komercyjna. Wszystkie programy mogą być misyjne, wysokiej jakości i docierać do całego audytorium.
 • W telewizji publicznej jest miejsce na wysokiej jakości programy dla dzieci, audycje regionalne, programy historyczne, ale także na seriale i sport.
 • Z telewizji publicznej powinna zniknąć znaczna część reklam. Niektóre programy, np. dla dzieci, powinny być ich całkowicie pozbawione.
 •  Treści przekazywane w mediach publicznych powinny wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego.
 • Będąc znakomitym pasem transmisyjnym i kreatorem produktów kulturowych, powinny w znacznie szerszym stopniu niż dotychczas realizować swoją misję w obszarze kultury i nie tylko na kanałach tematycznych, ale również w programie głównym.
 • Do debaty nad przyszłością mediów publicznych należy włączyć obywateli.