Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Rada programowa

Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Europejskiego Forum Nowych Idei czuwa 35 członków Rady Programowej EFNI. W jej skład wchodzą wybitne osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, liderzy kształtujący przyszłość Polski i Europy. Pomagają nam oni w dostrzeganiu najważniejszych wyzwań stojących przed europejską gospodarką i wspierają w określaniu kierunków rozwoju Forum oraz wyborze tematów poszczególnych edycji.

 

WIKTOR ASKANAS, profesor emerytowany, Uniwersytet New Brunswick

JAN KRZYSZTOF BIELECKI, przewodniczący Rady Partnerów EY

HENRYKA BOCHNIARZ, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BUSINESSEUROPE

MICHAŁ BONI, europoseł

MAŁGORZATA BONIKOWSKA, partner zarządzający THINKTANK

ADAM BUDNIKOWSKI, b. rektor Szkoły Głównej Handlowej

PIOTR BURAS, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych

JERZY BUZEK, przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim

KATARZYNA CHAŁASIŃSKA-MACUKOW, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego

PIOTR GULCZYŃSKI, prezes Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się

JERZY HAUSNER, profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DANUTA HÜBNER, przewodnicząca komisji ds. konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim

JANUSZ JASIŃSKI, członek zarządu Konfederacji Lewiatan

LESZEK JAŻDŻEWSKI, redaktor naczelny LIBERTÉ!

KATARZYNA KACPERCZYK, podsekretarz stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej, MSZ

ŁUKASZ KALINOWSKI, prezes zarządu, MetLife TUnŻiR S.A.; wiceprezydent Konfederacji Lewiatan

TERESA KAMIŃSKA, b. prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

JACEK KARNOWSKI, prezydent miasta Sopot

MICHAŁ KLEIBER, profesor, Polska Akademia Nauk; Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

ANDRZEJ KLESYK, b. prezes zarządu PZU

ANDRZEJ KOŹMIŃSKI, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

JANUSZ LEWANDOWSKI, europoseł

ANDRZEJ LUBOWSKI, ekonomista, pisarz

LESZEK PAWŁOWICZ, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

PAWEŁ POTOROCZYN, Dyrektor Generalny SWPS, b. dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

WOJCIECH PRZYBYLSKI, redaktor naczelny Res Publica Nowa

TOMASZ SIELICKI, przewodniczący rady nadzorczej Sygnity SA

SŁAWOMIR S. SIKORA, prezes zarządu Citi Handlowy

ALEKSANDER SMOLAR, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

PIOTR SOYKA, przewodniczący rady nadzorczej, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.

MAŁGORZATA STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK, główna ekonomistka, Konfederacja Lewiatan

BEATA STELMACH, prezes zarządu GE na Polskę i kraje bałtyckie

WOJCIECH SZPIL, b. prezes zarządu, Totalizator Sportowy

MAGDALENA ŚRODA, filozofka, etyczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

KAROLINA WIGURA, szefowa działu politycznego Kultury Liberalnej

MACIEJ WITUCKI, prezes rady nadzorczej Orange Polska