Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Powiedzieli o EFNI

D. Tusk EFNI natychmiast zyskało wielką renomę w Europie. Wśród gości Forum nieprzypadkowo mamy wybitnych europejskich polityków, intelektualistów, przedsiębiorców i menedżerów.
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej 

P. H. Dembinski

Zorganizowane z dużym rozmachem EFNI jest miejscem, które pobudza i skłania do krytycznej refleksji nad własnym sposobem myślenia. Wspaniały kadr sopockiego morza i nader efektywna, ale i dyskretna organizacja nadają całości unikalny charakter.
Paul H. Dembinski, dyrektor Obserwatorium Finansów, Genewa, Szwajcaria
B. Welschke To wspaniałe i bardzo ważne dla biznesu spotkanie. Nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy.
Bernard Welschke, sekretarz generalny BIAC OECD
L. Walesa Na EFNI wykuwają się pomysły. Tu można poznać ludzi, którzy zaczynają myśleć „po nowemu”.
Lech Wałęsa, b. prezydent RP
I. Natividad Otwarte debaty EFNI pozwalają przedstawicielom sektora państwowego i publicznego dyskutować o europejskich sprawach w kontekście globalnym. Proszę, kontynuujcie to doskonale zorganizowane, efektywne i produktywne Forum.
Irene Natividad, prezydentka Global Summit of Women, USA
B. Barber Nigdzie na świecie nie widziałem bardziej ożywionych dyskusji, nowatorskich pomysłów i poważnej debaty nad stanem współczesnych instytucji. Tak więc, jeśli faktycznie idee mogą zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy, to na pewno te idee, wykluwające się na tym Forum, będą w stanie to zrobić.
Benjamin Barber, Prezydent Interdependence Movement / CivWorld, USA
D. Hubner Forum jest cennym wkładem w innowacyjność myślenia i w szukanie rozwiązań politycznych i gospodarczych dla pokryzysowej Europy. Debaty sopockie stają się już polską marką, pewnym wzorem, jak należy debatować nad najważniejszymi wyzwaniami dla Europy, ale także i świata.
Danuta Hübner, przewodnicząca, Komisja Spraw Konstytucyjnych, Parlament Europejski
G. Freidman Spotkanie z Europejczykami, którzy posiadają głębokie osobiste i emocjonalne przywiązanie do Unii Europejskiej było cennym i odkrywczym przeżyciem.
George Friedman, prezes Stratfor, USA
M. Stoppard  Znakomita konferencja, wspaniała gościnność.
Michael Stoppard, główny strateg Global Gas, IHC CERA, Wielka Brytania