Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Czy patriotyzm gospodarczy zahamuje integrację?


Warszawa, 29 września 2017

 

Gdzie jest racjonalna strona patriotyzmu, jak wygląda patriotyzm w pozytywnym znaczeniu i gdzie jest granica pomiędzy jego pozytywnym, a negatywnym wymiarem? Dyskusję na ten temat poprowadził Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Dominika Bettman, prezeska ds. finansowych Siemens oraz prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mówiła o postrzeganiu patriotyzmy z punktu widzenia pracownika międzynarodowej korporacji. Podkreśliła że w ramach patriotyzmu ważne jest promowanie narodowego rynku i rzeczywistości, synergii z krajami ościennymi oraz budowanie klimatu sprzyjającego długofalowym inwestycjom i rozwojowi. Jak podkreśla, ważne jest stworzenie odpowiednich warunków ze strony zarówno kraju jak i korporacji dla promowania zrównoważonego rozwoju.

Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, określił pozytywny patriotyzm jako ten oparty o afirmację własnego kraju i dążenie do wytworzenia przez niego jak największej wartości dodanej. Jako odwrotność tego działania wskazał nacjonalizm, skupiający się na aktywności innych krajów. Patriotyzm w kontekście globalizacji to maksymalizacja korzyści wynikających z globalizacji, nie ograniczenie globalizacji.

Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, podkreślił, że patriotyzm gospodarczy nie wiąże się tylko i bezpośrednio ze wspieraniem przedsiębiorstw danego kraju, ale też z myśleniem o najlepszym interesie konsumentów.

Kryterium patrioty to „myślenie o słabszych i polskim kapitale społecznym” oraz odpowiedzialne działanie, mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu, ANG Spółdzielnia.

Według Wojciecha Ponikiewskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ praca u podstaw jest jednym z rodzajów patriotyzmu który wspomaga walkę o dobrobyt kraju, bez ponoszenia szkód, które przynoszą wszystkie rodzaje polityk utożsamiane z protekcjonizmem.

W kontekście patriotyzmu i globalizacji Ignacy Morawski, Dyrektor Działu Analiz i Raportów, Bonnier Business Polska, podkreślał, że odwrót od globalnej akceptacji globalizacji nie oznacza końca globalizacji, a jedynie jej lekką korektę.

John Walker z Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego określił jak ważny jest pozytywny patriotyzm i wspieranie rodzimych SME w czasie kryzysu, co jednak nie może stać się długofalowym priorytetem gospodarczym.