Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Wspierający


Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan to organizacja zrzeszająca najaktywniejsze firmy IT w Polsce, wspierająca członków w kontaktach z administracją państwową i terytorialną. Promuje transformacyjną rolę ICT w rozwoju gospodarki, społeczeństwa i innowacyjnych praktyk wykorzystania technologii IT w rozwiązywaniu problemów społecznych, redukcji wykluczenia cyfrowego, wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.