Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Merytoryczni


THINKTANK

Ośrodek THINKTANK to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla liderów i menedżerów. Działa wokół magazynu „THINKTANK” i klubu THINKTANK Society. Koncentruje się na zagadnieniach zarzadzania, przywództwa, przedsiębiorczości i polityk publicznych w Polsce. Prowadzi badania, wydaje raporty, organizuje konferencje.