Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Strategiczni


MetLife

MetLife istnieje od 1868 roku. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

W Polsce MetLife rozpoczął działalność w 1990 r. jako pierwsze na polskim rynku polskim towarzystwo ubezpieczeń na życie i reasekuracji z udziałem kapitału zagranicznego. Oferuje ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne.