Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Instytucjonalni


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Komisja Europejska (KE) to jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej. Ma status politycznie niezależnego organu wykonawczego, który dba o interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i budżet UE. W Polsce ma swoje przedstawicielstwa w Warszawie i Wrocławiu. Więcej o działalności KE w Polsce: www.ec.europa.eu/poland