Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Wspierający


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wykorzystując środki unijne Fundacja wdraża programy grantowe ukierunkowane na współpracę nauki i biznesu.