Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Wspierający


Family Business Network Poland

FBN Poland to firmy rodzinne działające na rzecz firm rodzinnych. Dba o propagowanie ducha przedsiębiorczości oraz wspieranie firm rodzinnych w ich stabilnym i wielopokoleniowym rozwoju. Firmy rodzinne w Polsce wypracowują ponad 18% PKB i stale tworzą nowe miejsca pracy.