Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Merytoryczni


Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum Stosunków Międzynarodowych to niezależny, pozarządowy ośrodek zajmujący się polityką międzynarodową, najstarszy polski think tank koncentrujący się na sprawach zagranicznych. Prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w projektach międzynarodowych.