Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Instytucjonalni


Centrum Mediacji Lewiatan

CENTRUM MEDIACJI LEWIATAN jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu w drodze negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora neutralnego wobec stron i ich konfliktu. Prezesem Centrum jest Roman Rewald. W przypadku pytań: mediacje@konfederacjalewiatan.pl