Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Współorganizatorzy


BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE jest wiodącą organizacją promującą politykę prorozwojową na poziomie europejskim, wspierającą firmy z całego kontynentu oraz angażującą się w sprawy, które wpływają na ich konkurencyjność. Reprezentuje różnej wielkości firmy z 34 państw europejskich, których krajowe federacje są jej bezpośrednimi członkami. Organizacja ta jest również europejskim partnerem społecznym. Jest traktowana jako głos przemawiający w imieniu biznesu na całym kontynencie.

Obecnym prezydentem BUSINESSEUROPE jest Emma Marcegaglia, prezes i CEO Marcegaglia Holding S.p.A oraz Marcegaglia Investments Srl. Dyrektorem generalnym BUSINESSEUROPE jest Markus J. Beyrer, który kieruje zespołem specjalistów w głównym biurze organizacji w Brukseli. Więcej informacji o BUSINESSEUROPE – na stronie internetowej www.businesseurope.eu