Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Partnerzy Instytucjonalni


Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego, strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Rada wyraża opinie i zajmuje stanowiska, opiniuje projekty aktów prawnych, inicjuje proces legislacyjny.