Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, założyciel fundacji Amicus Europae, Polska

Minister rządu polskiego (1985-90). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Współautor Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dwukrotnie, w 1995 r. i 2000 r., wygrał wybory prezydenckie. Aktywny zwolennik członkostwa Polski w NATO i UE. Prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej Ukrainy; pomysłodawca licznych inicjatyw na rzecz współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Sesja plenarna Przyszłość Europy. Debata prezydentów i premierów
Piątek | 29.09 | 10:00 - 11:30