Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Miroslav Kiraľvarga

President, Republikova Unia Zamestnavatelov - RUZ, National Union of Employers – NUE, Slovakia

He graduated at the Faculty of Natural Sciences, University of P.J.Safarik in Košice. During 1998 – 2000 he took the MBA program at the University of Pittsburgh. In 2013 Mr Kiraľvarga was appointed Vice President External Affairs, Administration and Business Development U. S. Steel Košice. In 2015 he was elected to the position of President of the National Union of Employers.