Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Margo Gontar

współzałożycielka i redaktorka StopFake.org, Ukraina

Współzałożycielka strony weryfikującej prawdziwość informacji StopFake.org. Skupia się na propagandzie, fałszywych informacjach (fake news), wykorzystywaniu mediów jako broni oraz wpływie tego zjawiska na globalne procesy demokratyczne. Prelegentka debaty Pole bitwy wojny informacyjnej (Szwecja 2017) oraz Forum Bezpieczeństwa w Warszawie (2016). Pisały o niej m.in. The New York Times i The Guardian.