Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Jerzy Buzek

przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski

Przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Był pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego wybranym z grupy nowych państw członkowskich. Od 2004 r. członek Parlamentu Europejskiego. Wcześniej sprawował funkcję premiera rządu RP (1997?2001). Aktywnie działał w ?Solidarności?.

 

Zatoki dialogu Dlaczego Unia Europejska potrzebuje Polski?
Czwartek | 28.09 | 12:00 - 13:00
GALA ZAMKNIĘCIA EFNI Gala zamknięcia EFNI
Piątek | 29.09 | 20:00 - 23:00
Sesja plenarna Przyszłość Europy. Debata prezydentów i premierów
Piątek | 29.09 | 10:00 - 11:30
Zatoki dialogu Dlaczego Unia Europejska potrzebuje Polski?
Czwartek | 28.09 | 12:00 - 13:00
GALA OTWARCIA EFNI Oficjalna inauguracja EFNI 2017
Środa | 27.09 | 19:30 - 22:00