Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Andrzej Bobiński

dyrektor ds. nowych projektów, Polityka Insight, Polska

Nadzoruje działalność biznesową Polityki Insight, ze szczególnym uwzględnieniem nowych projektów. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle jako dyrektor sekretariatu współtworzył Wrocław Global Forum. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych.