Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Krystyna Bobińska

ekspert w obszarze gospodarka, Instytut Sobieskiego, Polska

Absolwentka Wydziału Ekonomii. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła kursy specjalistyczne Oxford, Bristol, Kings College in London, Komisja Europejska. Habilitacja w INE PAN w 2000 r.. Łączy pracę naukową z doradztwem w polityce gospodarczej Ekspert w Instytucie Sobieskiego. Autorka wielu monografii i licznych artykułów naukowych. Członek założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich,