Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Romina Boarini

koordynatorka ds. Inicjatywy Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu, OECD

Romina Boarini jest Starszym Doradcą i Koordynatorką Inicjatywny Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu. Pracuje nad takim rozwojem w ramach OECD, w tym nad lepszym zrozumieniem czynników i narzędzi politycznych. Obroniła doktorat z ekonomii na Ecole Polytechnique w Paryżu. Była zastępcą dyrektora Wydziału Dobrostanu w Dyrekcji ds. Statystyki oraz dyrektorem Sekcji Dobrostanu i Postępu.

Sesja panelowa Wpływ globalnych trendów na funkcjonowanie firm
Piątek | 29.09 | 12:00 - 13:30
Sesja panelowa Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?
Czwartek | 28.09 | 08:00 - 09:30