Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Gabriele Bischoff

przewodnicząca Grupy Pracowników, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Absolwentka nauk politycznych. Przez 10 lat działała na rzecz IG Metall (Niemcy). Pracowała w Stałym Przedstawicielstwie Niemiec przy UE. Starszy doradca podczas prezydencji Niemiec w UE. W 2008 r. została przewodniczącą Departamentu Polityki Europejskiej w Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB). Od 2015 przewodnicząca Grupy Pracowników EKES i specjalny doradca przewodniczącego DGB.