Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Elżbieta Bieńkowska

komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska

W 2014 r. wybrana na europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. W latach 2013- 2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju. 2007-2013 minister infrastruktury i rozwoju regionalnego. 1999-2007 dyrektor Śląskiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. Laureatka Nagrody Kisiela, w 2012 roku odznaczona Norweskim Orderem Zasługi.