Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Dalia Bankauskaité

ekspertka (Resident Fellow), Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA), Litwa

Ekspertka zatrudniona w Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA). Zajmuje się badaniami nad komunikacją strategiczną, dyplomacją publiczną i odpornością społeczną na dezinformację i działalność wywrotową. Posiada duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii komunikacji marketingowej oraz zarządzaniu projektami.