Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Wiktor Askanas

sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, profesor emerytowany, Uniwersytet New Brunswick, Katedra Zarządzania, Kanada

Członek Rady Programowej EFNI. Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, profesor emeritus Uniwesytetu New Brunswick, profesor Zarządzania Strategicznego na Akademii L. Koźmińskiego, Współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyrektorów, v-ce przewodniczący rady nadzorczej funduszu emerytalnego prowincji New Brunswick, autor ponad 150 publikacji. Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi RP.

Sesja panelowa Jak nadążyć za technologią? Edukacja współczesnego człowieka
Piątek | 29.09 | 17:30 - 19:00