Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Wiktor Askanas

profesor emerytowany, Uniwersytet New Brunswick, Katedra Zarządzania, Kanada

Członek Rady Programowej EFNI. Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, profesor emeritus Uniwesytetu New Brunswick, profesor Zarządzania Strategicznego na Akademii L. Koźmińskiego, Współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyrektorów, v-ce przewodniczący rady nadzorczej funduszu emerytalnego prowincji New Brunswick, autor ponad 150 publikacji. Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi RP.