Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Paneliści i goście

Każdego roku w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych i wszelkiego rodzaju debatach Europejskiego Forum Nowych Idei uczestniczy około 130 panelistów i gości z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Są wśród nich wybitni menedżerowie i przedsiębiorcy, eksperci o znaczącym dorobku biznesowym, naukowym lub politycznym, liderzy kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Co roku, w trakcie trzech dni i 50 godzin debat, wspólnie wykuwają nowe idee dla Europy. Owoce ich prac w postaci Rekomendacji przekazujemy po EFNI politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Poniższa lista tegorocznych prelegentów Europejskiego Forum Nowych Idei uzupełniana jest na bieżąco

WYSZUKAJ

Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska, Urząd Miejski w Gdański, Polska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (1965) jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. zaangażował się po stronie „Solidarności” w działalność opozycyjną. Od początku transformacji ustrojowej w 1989 r. uczestniczy w rozwoju gdańskiego samorządu, najpierw jako radny miejski, a następnie – prezydent miasta. Jest członkiem Komitetu Regionów, gdzie angażuje się w prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego. O Gdańsku i Polsce pisze na blogu http://www.huffingtonpost.com/author/pawel-adamowicz

Zatoki dialogu Miasta bez barier, miasta przyjazne dla wszystkich
Czwartek | 28.09 | 16:00 - 17:00
Sesja panelowa Obywatelskie miasta w czasach narodowego populizmu
Czwartek | 28.09 | 08:00 - 09:30