Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Zatoki dialogu

Zatoki dialogu 4


Piątek, 29.09, 16:00-17:00