Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Wpływ globalnych trendów na funkcjonowanie firm

Tematyka:
• Najważniejsze trendy w branżach (w zakresie: cyfryzacji, robotyzacji, ekonomii współdzielenia i ekologii), czego oczekuje konsument?
• Szanse i zagrożenia dla biznesu
• Zmiana łańcucha wartości: kto może zarobić na rewolucji cyfrowej?
• Short-termism. Przyczyna obecnych problemów gospodarczych czy skutek niepewności?
• Jak przystosowywać swoją firmę?

 

Wprowadzenie:
Carl Benedikt Frey, Oxford Martin Citi Fellow, Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania

 

Paneliści:
Romina Boarini, koordynator ds. inicjatywy na rzecz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (Inclusive Growth Initiative), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD
Carl Benedikt Frey, Oxford Martin Citi Fellow, Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania
Peter Jungen, Peter Jungen Holding GmbH, Honorary Chairman, Columbia Center on Capitalism and Society, Columbia University, New York, USA
Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych na Europę Środkowo-Wschodnią, KPMG, Polska

Moderator:
Roman Młodkowski, dyrektor programowy, Forbes, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus A
Piątek, 29.09, 12:00-13:30
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: