Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Wpływ globalnych trendów na funkcjonowanie firm

Tematyka:
-Najważniejsze trendy w branżach (w zakresie: cyfryzacji, robotyzacji, ekonomii współdzielenia i ekologii), czego oczekuje konsument?
-Szanse i zagrożenia dla biznesu
-Zmiana łańcucha wartości: kto może zarobić na rewolucji cyfrowej?
-Short-termism. Przyczyna obecnych problemów gospodarczych czy skutek niepewności?
-Jak przystosowywać swoją firmę?


Piątek, 29.09, 12:00-13:30