Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Working Lunch 2 – Inteligentne miasta „Smart Cities w dobie nieliberalnej demokracji”

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Urząd Miasta Sopot, Polska
Andreas Schönström, zastępca burmistrza, Malmö, Szwecja


Czwartek, 28.09, 13:30-15:00