Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Lunch

Spotkanie w formule dialogu obywatelskiego

Dialog obywatelski z udziałem Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego KE


Czwartek, 28.09, 13:30-15:00