Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Kontrapunkt

Wojna czy pokój? Scenariusze dla świata.

George Friedman, założyciel i prezes, Geopolitical Futures, USA
Scilla Elworthy, założycielka Oxford Research Group, Wielka Brytania


Czwartek, 28.09, 13:30-15:00