Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Okrągły stół

Świat za 20 lat. Jak technologia zmieni rzeczywistość?

Partner wydarzenia: Citi Handlowy

Paneliści:

Katarzyna Adamkiewicz, wiceprezes, Adamed Pharma S.A., Polska (TBC)
Grant Carson, szef Global Subsidiaries Group, EMEA, Citigroup (TBC)
Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. innowacji, Polski Fundusz Rozwoju, Polska
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska (TBC)

Moderator:
Edwin Bendyk, kierownik działu naukowego, „Polityka”, Polska


Środa, 27.09, 17:00-18:30
PARTNER WYDARZENIA: