Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Spotkanie z autorem książki

Spotkanie z Salvatorem Babonesem

Gość:
Salvatore Babones
, profesor, Uniwersytet w Sidney, Australia
Aautor książki „American Tianxia. Chinese money, American power and the end of history”

Moderator:
Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna, EurActiv.pl, Polska


Czwartek, 28.09, 14:15-15:15