Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Zatoki dialogu

Spotkanie z prezydentami miast

Spotkanie otwarte dla publiczności.

 

Goście:
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
Robert Biedroń, prezydent Słupska, Urząd Miejski w Słupsku, Polska
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Urząd Miasta Sopot, Polska

Moderator:
Mariusz Szmidka, redaktor naczelny, „Dziennik Bałtycki”, Polska (TBC)


Czwartek, 28.09, 17:00-18:00