Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Lunch

Lunch biznesowy

(wstęp z zaproszeniami)

 

Goście:
Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, Parlament Europejski
Marek Prawda, dyrektor, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Jarosław Pietras, dyrektor generalny, Sekretariat Generalny,Rada Unii Europejskiej

Wprowadzenie:
Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Baltic Panorama
Piątek, 29.09, 12:00-13:30