Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Społeczeństwo otwarte w XXI wieku: wizja wolnej Europy

Tematyka:
-Liberalizm w defensywie, a populizm w natarciu. Jakie cechy mainstreamowej polityki przyczyniły się do takiego stanu rzeczy?
-Czy wartości liberalnej demokracji, wolnego rynku i stabilnych instytucji znajdują się obecnie pod ostrzałem?
-Czy możliwe jest ich zrewitalizowanie?
-Otwartość i indywidualna wolność czy prymat wspólnoty nad interesem jednostki? Czy tradycyjne podziały polityczne ustąpią podziałowi na zwolenników otwartości i zamknięcia?
-Jak porwać obywateli? Na czym powinna opierać się liberalna polityka przyszłości w Europie i na świecie?


Piątek, 29.09, 12:00-13:30