Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Spójność 2020 +

Tematyka:
-Polityczna rola budżetu UE – polityka spójności w ofercie Unii Europejskiej dla obywateli
-Przekonania vs fakty: nieskuteczna polityka czy nieskuteczny PR?
-Jaki podział zadań: UE, kraj, region. Czy decentralizacja musi oznaczać biurokratyzację? Instrumenty unijne i krajowe
-Benchmarki instytucjonalne: inteligentne instrumenty i narzędzia. Czy smart policy równa się smart tools?
-Nowe rozwiązania ? zmiany pożądane vs. zmiany możliwe


Piątek, 29.09, 12:00-13:30