Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Schyłek demokracji? Wgląd intelektualistów versus nauki społeczne

Tematyka:
• Domniemana niechęć do demokracji młodego pokolenia
• Nowe formy miękkiego autorytaryzmu i ich specyfika
• Geneza i esencja prawicowo-populistycznych elektoratów
• Polaryzacja polityczna czy tworzenie symboliczno-semantycznych obozów?

 

Paneliści:

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny, „LIBERTÉ!”, Polska
Michael D. Kennedy, profesor socjologii, spraw międzynarodowych i Public Affairs, Uniwersytet Browna, USA
Michal Kořan, wicedyrektor wykonawczy, Aspen Institute Central Europe
Radosław Markowski, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska

Moderator:
Łukasz Lipiński, dyrektor ds. analiz, Polityka Insight, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus B
Środa, 27.09, 17:00-18:30