Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Brexit – szansa dla europejskiej jedności, czy początek efektu domino?

Tematyka:
– Jak państwa pozostające w Unii mogą ukształtować handel i współpracę gospodarczą z Wielką Brytanią poza rynkiem wewnętrznym, ale pozostającą bliskim partnerem?
– Jak zachować europejską jedność w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, w obliczu takich wyzwań jak terroryzm, agresywna Rosja czy zmieniające się USA?
– Na ile wyjście Wielkiej Brytanii wzmocni zwolenników budowy Europy socjalnej? Jaki może mieć to efekt na Unię i członkostwo Polski we wspólnocie?
– Czy Wielka Brytania może stać się potęgą oparta na wolnym handlu lub wielkim rajem podatkowym na przedprożu Europy?
– Czy kraje pozostające poza strefą euro, takie jak Polska, pozostawione bez swojego największego rzecznika, odpłyną na dalekie peryferia Unii?


Piątek, 29.09, 10:00-11:30