Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

Rynek cyfrowy: w przededniu rewolucji 5G

Tematyka:
• Jak najlepiej zbudować sieć 5G?
• Jak najlepiej rozdysponować pasmo?
• Jaka powinna być rola Komisji Europejskiej?
• Ile pieniędzy, ile zobowiązań inwestycyjnych?
• Czy 5G to wstęp do network slicingu?
• Czy to początek końca neutralności sieci?

 

Paneliści:
Michał Boni, europoseł, Parlament Europejski
Marcin Cichy, prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska
Paweł Gałka, Kierownik Działu Architektury 5G, Nokia, Polska
Kamila Kloc, zastępca szefa gabinetu wiceprzewodniczącego KE i komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrusa Ansipa, Komisja Europejska
Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu ds. strategii i informacji, Orange, Polska

Moderator:
Andrzej Bobiński, dyrektor ds. nowych projektów, Polityka Insight, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Columbus C+D
Piątek, 29.09, 12:00-13:30
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: