Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Panel

Rynek cyfrowy: w przededniu rewolucji 5G

Tematyka:
-Jak najlepiej zbudować sieć 5G ? jaka powinna być rola Komisji Europejskiej?
-Czy 5G to wstęp do network slicing? Czy to początek końca neutralności sieci?
-Jak najlepiej rozdysponować pasmo? Ile pieniędzy, ile zobowiązań inwestycyjnych?
-E-zdrowie


Piątek, 29.09, 12:00-13:30