Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Razem czy osobno? Czy międzynarodowa współpraca biznesu okaże się silniejsza od trendów dezintegracyjnych na świecie?

Tematyka:
• Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
• Plusy i minusy globalizacji – jaki jest jej wpływ na świat i jego rozwój?
• Czy mamy do czynienia z renesansem państw narodowych?
• Czy polityka siły przeważy?
• Czy patriotyzm gospodarczy na nowo zdefiniuje kontrolę nad wolnym rynkiem?
• Co zrobić, by utrzymać jedność zachodniego świata?
• Jakie wartości spajają zachodni model polityczno-gospodarczy?
• Jakie w przyszłości umowy o wolnym handlu – wielostronne, dwustronne, regionalne?
• Jak współpracować z partnerami zagranicznymi w czasach odnawiania barier?

 

Paneliści:
George Friedman, założyciel i prezes, Geopolitical Futures, USA
Dieter Kempf, prezydent, Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI), Niemcy
Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Czesław Piasek, członek Zarządu, Citi Handlowy
Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie
Beata Stelmach, prezes zarządu, GE Polska i kraje bałtyckie, Polska
Jan Surotchak, dyrektor regionalny dla Europy, Międzynarodowy Instytut Republikański IRI, USA

Moderator:
Piotr Kraśko, dziennikarz, publicysta, TVN BiS, Polska

Pawilon Nowych Idei
Czwartek, 28.09, 10:00-11:30
PARTNER MERYTORYCZNY: