Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Razem czy osobno? Czy międzynarodowa współpraca biznesu okaże się silniejsza od trendów dezintegracyjnych na świecie?

Tematyka:
-Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
-Plusy i minusy globalizacji ? wpływ na rozwój gospodarek, społeczeństwa i środowisko
-Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?
-Czy polityka siły przeważy?
-Czy patriotyzm gospodarczy na nowo zdefiniuje kontrolę nad wolnym rynkiem?
-Co zrobić, by utrzymać jedność zachodniego świata?
-Jakie wartości spajają zachodni model polityczno-gospodarczy?
-Jaka przyszłość umów o wolnym handlu ? wielostronne, dwustronne, regionalne?
-Jak współpracować z partnerami zagranicznymi w czasach odnawiania barier?


Czwartek, 28.09, 10:00-11:30