Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja plenarna

Punkt zwrotny. Jak zmienią się transatlantyckie relacje gospodarcze?

Tematyka:
• Czy jest możliwa integracja europejska bez Ameryki i innych kontynentów?
• Przyszłość międzynarodowego ładu handlowego
• Co oznacza rosnąca siła nabywcza Dalekiego Wschodu dla transatlantyckich relacji gospodarczych?
Innowacje i nowe technologie – szansa na pogłębienie współpracy czy może wzmocnienie działań chroniących kapitał intelektualny?

 

Paneliści:
Daniel Costello, ambasador Kanady przy Unii Europejskiej
Denis Redonnet, dyrektor, Dyrektorat ds. WTO zagadnień prawnych i obrotu towarowego, Komisja Europejska
Candi Wolff, wiceprezes wykonawcza, Global Government Affairs, Citi Group, USA

Moderator:
Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy, Polska

Pawilon Nowych Idei
Czwartek, 28.09, 12:15-13:45
PARTNER WYDARZENIA:
PARTNER MERYTORYCZNY: