Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Spotkanie z autorem książki

Przyszłość świata w szponach chaosu czy w naszych rękach?

Przyszłość świata w szponach chaosu czy w naszych rękach? 

Spotkanie z autorami książki „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm” – to książka,  której autorzy diagnozują najważniejsze zagrożenia dla  współczesnego świata, w tym dla Europy i Polski oraz pokazują pożądany kierunek rozwoju cywilizacji.
Grzegorz W. Kołodko, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, b. wicepremier i minister finansów, Polska
Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Polska

 

Moderator:
Roman Młodkowski, dyrektor programowy, „Forbes”, Polska

Centrum Konferencyjne Sheraton, Zatoka Prasowa
Piątek, 29.09, 14:15-14:45