Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017

Sesja panelowa

„Space 4.0”. Wyzwania dla sektora kosmicznego i branży lotniczej

Paneliści:
Grzegorz Brona, prezes zarządu i dyrektor generalny, Creotech Instruments S.A. (TBC)
Carlo des Dorides, Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, GNSS Agency (TBC)
Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska (TBC)
Tomasz Husak, dyrektor gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
Constanze Stelzenmüller, ekspert, Instytut Brookingsa, Niemcy
Johann-Dietrich Woerner, dyrektor, Europejska Agencja Kosmiczna ESA (TBC)

Moderator:
Joanna Popielawska, starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight, Polska


Piątek, 29.09, 15:30-17:00